Miniaturní obrazy - Nejmenší mapa na světě

Sdílej
 

Hologramy jsou důležité pro všechny úrovně kontroly pravosti cenin a dokumentů. Nejdůležitější jsou však pro ochranu před amatérskými napodobeninami. Navštívili jsme společnost Optaglio, která se výrobou hologramů zabývá.
Holografie je metoda zaznamenání obrazu v prostorové podobě. Pokud vyfotíme nějaký předmět z jedné strany, není možné jej na fotografii vidět z jiného úhlu. To dá rozum. Holografie to však umožňuje. Hologram zachytí informaci o předmětu z několika různých pohledů najednou. Fotografie zaznamenává různé intenzity dopadajícího světla, u hologramu se k tomu přidává ještě informace o prostorové poloze místa, od kterého se světlo odrazilo. Proto pokud otáčíme hologramem, je možné pozorovat předmět i z jiných úhlů.
Speciální efekty
Hologram je holograficky zaznamenaný obraz uložený na vhodném nosiči. Nejčastěji se setkáme s tzv. lisovanými hologramy, jejichž nosičem je zpravidla speciální fólie. Takový obrázek může vytvářet zajímavé optické efekty a prostorový dojem.
Pokud bychom hologram zkoumali pod mikroskopem, neobjevíme žádný velký zázrak. Jedná se v podstatě jenom o zvlněný povrch podobný vlnitému plechu. Na hologramu nenajdeme žádné tiskové barvy. Díky mikroskopickým detailům (řádově zlomky mikrometrů) dochází na povrchu k různým optickým jevům, které pozorovatel pozoruje např. jako pohyb obrázku či změnu barvy.
Kdy poprvé
První hologramy lisované do fólií se objevily v 80. letech 20. století. K jejich masovému rozšíření došlo na počátku devadesátých let. V té době se totiž na trhu začaly prodávat kopírky, tiskárny a skenery, které padělatelům umožňovaly poměrně kvalitně kopírovat doklady, bankovky atd. Státní instituce a společnosti vydávající tyto pravé ceniny a dokumenty se začaly rychle shánět po něčem, co by běžná tiskárna nebo kopírka nedokázala reprodukovat. Hologram se pro tyto účely zdál ideální a do dnešní doby v podstatě nemá konkurenci. Jeho základní výhodou je nekopírovatelnost a zřejmý optický efekt, kterým si může každý pravost prověřit.

Jak vznikala holografická mapa
- Společnost SHOCART dodala digitalizovanou automapu ČR v měřítku 1 : 200 000 ve formě rastrového obrázku v rozlišení 600 DPI. Byly doplněny tzv. rámové údaje - číselné a grafické měřítko, legenda, severka, výškopisná mapa v polovičním měřítku a některé další grafické prvky.
- Dalším krokem byla důkladná analýza obsahu mapy – kolik je potřeba barev, kolik různých šrafur, jak velké objekty se v mapě vyskytují, které bude možné realizovat jako zářivé a které už jenom jako černé atd.
- Poté byly vybrány všechny barvy a prvky, které se na mapě vyskytují, a sestaveny malé obrázky z kombinace „holografických barev“.
- Speciální software pak převedl tyto informace do souborů, které řídí již samotnou práci elektronového litografu. Zápis se provádí elektronovým svazkem do tenké vrstvy speciální látky nanesené na podložce z monokrystalu křemíku. Onou speciální látkou je hmota, která reaguje na dopadající elektrony změnou fyzikálně-chemických vlastností. Místa exponovaná elektrony lze vývojkou rozpustit a vytvořit tak velmi jemný reliéf, který lze dále kopírovat.
- Pomocí kovové kopie je původní obrázek namnožen v požadované velikosti a rozestupech, čímž vznikne tzv. lisovací matrice, kterou jsou hologramy velkou rychlostí lisovány do speciální fólie. Z jediného původního hologramu lze tedy lisováním vyrobit miliony kopií.
- Otisk raznice do fólie je podobný proces jako tisk, ale bez barvy. Na fólii se zanechá prostorová negativní kopie raznice. Aby se padělatelům s hologramy hůře manipulovalo, je fólie tvořena z mnoha vrstev, které se při pokusu o odtržení z nosiče viditelně poškodí.

BOX: Co je DPI
Rozlišení vstupních (např. ze skeneru) a výstupních (z tiskárny) počítačových periférií je udáváno v jednotkách DPI (z angličtiny bodů na palec). Jeden palec se rovná 2,54 cm. Rozlišení běžných tiskáren se pohybuje v řádu stovek DPI, ábíčko se tiskne v rozlišení 270 DPI. Rozlišení u hologramů se pohybuje v řádu desetitisíců až statisíců DPI, tzn. že na stejnou plochu je možné v případě hologramu uložit stokrát až tisíckrát více informací než na papír potištěný v tiskárně. Mapa, která je přílohou dnešního ABC, je vytvořena v rozlišení 250 tisíc DPI. Na tuto malou plochu by se tedy vešlo přes 17 000 stran ABC!

Odborná spolupráce Tomáš Těthal a Petr Vízdal