Elektonika pro každého - XVIII

Sdílej
 
Mechanická relátka nacházejí uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti, jsou součástí mnoha zařízení. Jejich hlavním úkolem je sepnout, nebo naopak rozepnout konkrétní obvod pomocí napětí přivedeného z jiného obvodu.

Relé

A jak vlastně takové relé funguje ? Každé relátko se skládá z několika částí. Mezi hlavní patří elektromagnet a přepínací kontakty, které jsou právě tímto elektromagnetem ovládány. Když tedy k cívce elektromagnetu přivedeme napětí potřebné velikosti relé sepne a přepne své kontakty. Jiné kontakty naopak rozpojí. Většina relátek má totiž minimálně dvojici kontaktů, která je sepnuta v klidovém stavu, když je relátko odpojeno od napětí. Přivedením napětí se tyto kontakty oddálí a tedy rozepnou, naopak se sepnou kontakty spínací. Druhou variantou je jeden společný kontakt, který se přepíná mezi dvěma kontakty a je vždy spojen jen s jedním z nich, podle toho jestli je na cívce elektromagnetu napětí, nebo ne.

Foto
V současné době existuje mnoho různých druhů relátek, které se liší například napětím cívky, maximálním spínacím proudem, velikostí a také počtem spínacích kontaktů. Právě velikost spínacího proudu, to je proud, který může maximálně kontakty relátka procházet, a napětí cívky určuje, kde se relátko bude používat. Relátka tedy slouží jako jakési výkonové spínače pomocí nichž můžeme relativně malým napětím a proudem bezpečně a třeba i na delší vzdálenosti spínat obvod v němž je vyšší napětí a nacházejí se v něm také větší proudy. Široké uplatnění nalezly relátka například v automobilech, kde se používají pro zapínaní světel.
Relátka mají také svou charakteristickou vlastnost a to tu, že při odpojení napětí od elektromagnetu dojde nejen k vytvoření jakého si malého oblouku mezi oddálenými kontakty, kterými až doposud procházel elektrický proud, ale i ke vzniku indukovaného napětí na kontaktech cívky které může zpětně poškodit ovládací obvod relátka, zejména je li v něm použit co by spínač tranzistor. Aby se takovémuto zničení zabránilo připojuje se ke kontaktům cívky elektromagnetu paralelně dioda. Ta je však zapojena v závěrném směru, než jsou kontakty cívky a zabraňuje proniknutí indukovaného napětí do obvodu po odpojení relé od napájecího napětí.
Příště si něco řekneme o motorech.