Číslicová technika - XV

Sdílej
 
Minule jsme si poprvé vyzkoušeli práci s univerzálním zdrojem napětí a frekvence na jednoduchém blikači s 74LS04, který jsme zapojili spolu s dalšími součástkami na pokusném nepájivém poli. Dnes si budeme práci s kontaktním polem a univerzálním zdrojem procvičovat dále.

Procvičení práce s nepájivým kontaktním polem a univerzálním zdrojem.

Minule jsme si poprvé vyzkoušeli práci s univerzálním zdrojem napětí a frekvence na jednoduchém blikači s 74LS04, který jsme zapojili spolu s dalšími součástkami na pokusném nepájivém poli. Dnes si budeme práci s kontaktním polem a univerzálním zdrojem procvičovat dále, a to proto, aby jste se tyto dvě elektronické pomůcky naučili používat bez problémů.

Foto
V dnešním pokusu se vrátíme ke kombinačním logickým obvodům – hradlům. K našemu pokusu použijeme 74LS08, které obsahuje čtyři dvouvstupová hradla AND.
Jen pro zopakování, hradlo AND má tu vlastnost, že na jeho výstupu je log.1 pouze tehdy, je-li i log.1 na obou jeho vstupech. Jakmile je jeden ze vstupů v log.0 má i výstup hodnotu log.0.
Co tedy budeme potřebovat. Kromě pokusného pole a univerzálního zdroje to bude stejně jako i v minulém dílu rezistor 470 Ohmů, dále jedna led dioda, obvod 74LS08 a samozřejmě pár kousků plného tenkého drátku na propojky.
Pokud vše máme můžeme začít se zapojováním. Nejprve umístíme obvod do pokusného pole. Pokud tam je, začneme k němu připojovat další součástky. Předtím je ale dobré k němu přivést napájení. Jak už víte k pinu 14 plus a k pinu 7 mínus. Alespoň na to nezapomeneme a po zapojení zbytku by se pak obtížně tyto kontakty zapojovaly. Z integrovaného obvodu si vybereme jedno z hradel. Například hned to první, pro které jsou vyčleněny hned tři první piny na integrovaném obvodu. První dva jsou vstupy (pin 1a 2) a třetí (pin 3) je výstup hradla. K třetímu pinu připojíme rezistor, jehož druhý konec připojíme k delší nožičce led diody (anoda – plus). Druhou nožičku ledky připojte k mínusu.
Výstup je zapojen a zbývají dva vstupy. K těm zapojte delší drátky, aby jste je pak pohodlně mohli připojovat k plusu, nebo mínusu (log.1, nebo log.0). Nakonec jen zbývá připojit pokusné pole ke zdroji a začít testovat.
Jako první zkuste oba vstupy připojit k mínusu (log.0) dioda by neměla svítit. Pak zkuste jeden ze vstupů zapojit ke plusu (log.1), dioda by také neměla svítit. Pokud ale připojíte i druhý ze vstupů na plus tak se rozsvítí. Tímto pokusem jste si tedy znovu zopakovaly činnost hradla AND a procvičily jste si práci s nepájivým polem.
Příště už zabrousíme do skupiny sekvenčních obvodů.