Číslicová technika - XX

Sdílej
 
Pro náš dnešní pokus použijeme obvod s označením 74HC194, který svou funkcí zařazujeme mezi posuvné registry. Od 74LS95 se však liší tím, že dokáže pracovat ve dvou režimech posunu informace. Pomineme-li totiž posuv paralelní, který je stejný jako u 7495, dokáže v sériovém režimu posouvat data oběma směry.

Sekvenční logické obvody, pokusné zapojení s TTL 74194.

Foto
Pro náš dnešní pokus použijeme obvod s označením 74HC194, který svou funkcí zařazujeme mezi posuvné registry. Od 74LS95 se však liší tím, že dokáže pracovat ve dvou režimech posunu informace. Pomineme-li totiž posuv paralelní, který je stejný jako u 7495, dokáže v sériovém režimu posouvat data oběma směry. Buď vlevo, nebo vpravo podle nastavení vstupů S1 a S2. Tím se už ale dostáváme k funkci jednotlivých vývodů integrovaného obvodu.
74HC194 je na rozdíl od 74LS95 umístěn v pouzdře šestnácti-pinovém. Pin č.1- R-reset, 2 – InL – vstup pro posuv vlevo, 3 až 6 – paralelní vstupy, 7 – InP - vsup pro posuv vpravo, 8 napájení mínus, 9 a 10 – nastavovací vstupy S1 a S2, 11 – vstup hodinových impulsů CK, 12 až 15 – výstupy Q0 až Q3 a pin 16 napájení plus.
Foto
Na rozdíl od 7495 je náš dnešní obvod vybaven vstupem R – reset, který dokáže celý registr naráz vynulovat bez ohledu na stav hodinového impulsu, nastavení vstupů S 1a 2, nebo druhu provozu.
Jak tedy budeme postupovat. Do pokusného pole zasuňte integrovaný obvod a připojte jeho napájecí kontakty. Piny 8 a 16. Pin 8 na mínus a pin 16 na plus.
Foto
Protože nás zajímá posun informace, buď zleva do prava, nebo naopak budeme při našem testování používat sériové vstupy InL a InP. Paralelních vstupů In0 až In3 si tedy nebudeme všímat, ani je zapojovat. Dále postupujte podle schématu zapojení. Vstupy InL a P připojte přes rezistory 390ohmů k log.0, tedy k mínusu. Pak připojte ledky, propojte vstup CK s výstupem hodinového signálu na našem pokusném zdroji a propojte napájecí kontakty.
Foto
Máte-li vše hotovo a překontrolováno můžete se pustit do testování.
To zda se budou data za vstupu posouvat vlevo, nebo vpravo rozhodují jak jsme si již řekli nastavovací vstupy S1 a S2. Bude-li S1 v H a S2 v L, budou se data posouvat od Q3 do Q0, tedy vlevo. Pokud však bude S1 v L a S2 v H budou se data posouvat od Q0 do Q3, tedy vpravo.
Tak tedy sepněte spínač na zdroji a nastavte nejmenší možnou frekvenci. Nejprve zkuste první případ, kdy bude S1 v H a S2 v L. Jen připomínám, že při všech pokusech musí být vstup R připojen k log.1, jinak by se registr neustále nuloval a diody by se nerozsvěcely.
Pokud již máte vstupy S1 a 2 nastaveny připojte vstup InL k log.0 a pozorujte co se bude dít.
Jednotlivé diody by se měly podle hodinového signálu začít rozsvěcet a to od Q3 do Q0, tedy doleva. Až budou všechny svítit zkuste InL odpojit od log.1. diody by měly opět stejným způsobem zhasnout. Ověřili jsme si tedy posuv vlevo.
Pro posuv vpravo stačí pouze zaměnit logické hodnoty u nastavovacích vstupů S a místo InL použít InP.
Až se registr opět naplní (všechny diody budou svítit) zkuste tentokrát místo odpojení InP od log.1 odpojit R a připojit ho k log.0, registr by se mel vynulovat.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost obousměrného posuvného registru a příště si vysvětlíme princip kruhového posuvného registru.