Cesta k fotografii 4 - Odraz

Sdílej
 
Tentokrát se budeme zabývat tím, co jsem v textu o autoportrétu záměrně opomněl. Nejčastěji totiž vidíme svůj obličej v zrcadle. A právě o různém využití všemožných odrazných ploch bude tento díl. Odrážet či pohlcovat světlo je jednou ze základních vlastností každého předmětu. Tato schopnost vzrůstá s leskem povrchu a spolu s ní dostává odraz i zřetelnější podobu toho, co zrcadlí.

Tentokrát se budeme zabývat tím, co jsem v textu o autoportrétu záměrně opomněl. Nejčastěji totiž vidíme svůj obličej v zrcadle. A právě o různém využití všemožných odrazných ploch bude tento díl.
Odrážet či pohlcovat světlo je jednou ze základních vlastností každého předmětu. Tato schopnost vzrůstá s leskem povrchu a spolu s ní dostává odraz i zřetelnější podobu toho, co zrcadlí. Každý lesklý předmět – sklo, vodní plocha či zrcadlo – se tak stává otevřeným průzorem do dalšího prostoru.

Foto
Ve svých fotografiích používám různých odrazů velmi často. Umožňují mi například „zarámovat“ portrétovaného do prostředí ve větších souvislostech a rafinovaněji než v případě přímého pohledu. Se stejným úspěchem lze odrazem vytvořit autoportrét či zátiší. Částečně deformované zrcadlení v kaluži zčeřené mírným vánkem (podobně jako odraz na nerovné ploše kapoty či skla automobilu) dá vzniknout fotografii na pomezí abstrakce.
Praktické rady
Pokud možno hodně zacloňte objektiv (nastavte vyšší clonové číslo). Zvětšíte tak hloubku ostrosti a docílíte částečného splynutí i velmi vzdálených prostředí - různé objekty v okolí zrcadla i ty, které se v zrcadle odrážejí, se zdají být v jedné rovině. Snažte se vybírat záběr tak, aby prostředí, ve kterém je zrcadlo umístěno, mělo přibližně tolik světla jako scéna, kterou odráží. V opačném případě se světelný nepoměr projeví přesvětlením, nebo naopak zčernáním části snímku. (Může se jednat i o umělecký záměr, ale většinou k tomu dochází nechtěně.)
Foto
Tipy
Mnohé předměty se stávají částečně zrcadly, když je navlhčíme či pokropíme. Zrcadlem může být i drobný předmět, například kovová konvice na čaj, nábytkové kování či chromovaný kohoutek umyvadla, často je stačí jen mírně přeleštit. Máte-li doma starou leštičku fotografií, použijte její plechy, které prohnutím deformují svět kolem vás k nepoznání. Jste-li dostatečně trpěliví, zkuste vytvořit fotografii odrazu zrcadla v zrcadle (které se odráží v dalším odrazu zrcadla v zrcadle...).

Petr Jedinák pracuje jako fotograf časopisu Reflex, jeho tvorbu si můžete prohlédnout na www.jedinak.cz.