Cesta k fotografii 5 - Fotografické dvojice

Sdílej
 
Tato část navazuje na předcházející díl o domalovávaných fotografiích, v němž bylo naším cílem objevit v obraze nový motiv a kresbou ho zdůraznit. Dnešní pokračování vychází ze stejného základu, je však mnohem obtížnější. Pokusíme se zdůraznit motiv jedné fotografie nalezením podobností na fotografii jiné.

Tato část navazuje na předcházející díl o domalovávaných fotografiích, v němž bylo naším cílem objevit v obraze nový motiv a kresbou ho zdůraznit. Dnešní pokračování vychází ze stejného základu, je však mnohem obtížnější. Pokusíme se zdůraznit motiv jedné fotografie nalezením podobností na fotografii jiné. Jinak řečeno najít a správně zachytit různé objekty, které mají přesto něco společného - tvar, barvu, strukturu... Je to vlastně cosi na způsob obrazové poezie. Tvary se stejně jako slova mohou navzájem rýmovat a svým spojením vytvářet nové významy.
Různé možnosti
Obrazový rým vzniká nejčastěji podobností tvarovou (ženská postava – kytara) či strukturální (popraskaná kůra starého stromu – vrásky v obličeji). Nezřídka se však lze setkat i s fotografiemi stejného místa pořízenými v různém čase (pak se mluví o obrazovém rýmu časovém), nebo je využíváno, zpravidla v rámci jedné fotografie, podobnosti odvozené od stejné barevnosti (červeně oděná dívka pije z červené plechovky limonádu). Ve vlastní fotografické praxi lze v klasické podobě principu dvojic využít velmi zřídka – jeho plné osvojení vám však pomůže snáze rozpoznat ty prvky, které jsou pro výsledné vyznění fotografie nejpodstatnější, a správně jich využít.
Tipy
Inspirací pro vaše pokusy může být pohled do vlastního fotografického archivu. Není vyloučeno, že jste již nějaké fotografie tohoto typu vytvořili, ale nedali jste je do přímé souvislosti. Snáze se hledají obrazové shody v detailech či strukturách než ve velkých celcích,
naopak nejpůsobivější jsou kombinace vyhledané na snímcích s výrazně odlišným měřítkem (voda stékající po skle - blesky).
Příště: detail a celek.

Petr Jedinák pracuje jako fotograf časopisu Reflex, jeho tvorbu si můžete prohlédnout na www.jedinak.cz.