Číslicová technika - XXXII

Sdílej
 
Minule jsme si v praxi vyzkoušeli rozšíření čítacího rozsahu čítače binárního, dnes si stejný pokus zopakujeme s čítačem BCD. Jak víme již z předchozích dílů, liší se čítač BCD od čítače binárního tím, že má omezený počet čítacích kroků a používá se zejména tam, kde potřebujeme čítat počet určitých cyklů, ať už se jedná o počet výrobků na výrobním páse, nebo počet lidí kteří prošli například dveřmi.

Zvětšení rozsahu čítače BCD, pokus s 7490.

Minule jsme si v praxi vyzkoušeli rozšíření čítacího rozsahu čítače binárního, dnes si stejný pokus zopakujeme s čítačem BCD. Jak víme již z předchozích dílů, liší se čítač BCD od čítače binárního tím, že má omezený počet čítacích kroků a používá se zejména tam, kde potřebujeme čítat počet určitých cyklů, ať už se jedná o počet výrobků na výrobním páse, nebo počet lidí kteří prošli například dveřmi a výsledek pak zobrazit pomocí sedmisegmentovek v podobě dekadického čísla, tak aby byl údaj každému na první pohled srozumitelný. Pro náš dnešní pokus použijeme dva obvody 74HC00, z nichž každý obsahuje jeden BCD čítač.
Obvod 74HC00 je čtyřbitový asynchronní dekadický čítač, který se skládá ze čtyř klopných obvodů J-K rozdělených na čítač modulo dvě a pět. Vhodným propojením můžeme tak z tohoto obvodu získat čítač modulo deset, vlastně tedy čítač BCD.
Co tedy budeme potřebovat. Již zmiňované dva 74HC00, osm 100Ohmových rezistorů, stejný počet Led diod a jako vždy nepájivé pole, drátové propojky a náš univerzální zdroj.
Schéma zapojení, které je velice podobné schématu z předchozího dílu naleznete na obrázku. I v tomto případě jsou čítače zapojeny totožně jen s tím rozdílem, že do čítače prvního (na schématu ten vpravo) je hodinový signál přiveden přímo ze zdroje frekvence a do čítače druhého (na schématu ten vlevo) je hodinový signál přiveden ze čtvrtého výstupu označeném jako Q3 čítače prvního. Stejně tak jako u pokusu předešlého s čítači binárními. Tímto propojením nám tak vlastně vznikl BCD čítač, který dokáže, kdyby k němu byly připojeny dekodéry a sedmisegmentovky o kterých se určitě budeme bavit v některém z příštích dílů, zobrazit v dekadické podobě počet impulsů 0 až 99. Pokud by jsme použili čítač pouze jeden mohli by jsme zobrazit pouze čísla 0 až 9 a při desátém impulsu by se čítač vrátil zpět k nule, tímto zapojením jsme tak vlastně rozšířili čítací schopnost čítače. Samozřejmě že by jsme nemuseli zůstat jen u čítačů dvou, ale klidně bychom mohli takto propojit například čítače tři, čtyři, nebo i pět. Jejich počet není nijak omezen.
Pří vlastním pokusu by jsme postupovali stejně jako v díle minulém. Po zapojení a překontrolování na nepájivém poli zapneme zdroj a připojíme generátor. Čítač začne čítat od nuly, na všech výstupech budou tedy log. nuly 0000 a 0000. Po uplynutí sestupné hrany desátého impulsu, který vstupuje do čítače prvního by se zapsala jednička do čítače druhého a výstupy vy měli tyto log. stavy: 0000 1001 před desátým impulsem a 0001 0000 po desátém impulsu. Pokud by byly k výstupů připojeny již zmiňované dekodéry a sedmisegmentovky zobrazilo by se skutečně dekadické číslo 10. Po dosažení čísla 99 by došlo k jejich vynulování – stav výstupů 0000 0000 a čítání by se znovu opakovalo.
Dnes jsme si tedy v praxi ověřili činnost rozšířeného čítače BCD, příště si něco povíme o děličích kmitočtu (frekvence).