Číslicová technika - XXXXIV

Sdílej
 
V našem minulém dílu jsme se začali teoreticky zabývat novou skupinou integrovaných obvodů a to sice binárními střadači. Dnes si naše teoretické znalosti získané minule ověříme v praxi na jednoduchém zapojení. Jako pokusný obvod nám dnes poslouží 74100, který obsahuje dva navzájem oddělené čtyřbitové binární střadače s odděleným řízením.

Binární střadače - pokusné zapojení.

V našem minulém dílu jsme se začali teoreticky zabývat novou skupinou integrovaných obvodů a to sice binárními střadači. Dnes si naše teoretické znalosti získané minule ověříme v praxi na jednoduchém zapojení. Pro lepší zapamatování jsi nejprve zopakujeme princip takového střadače. Řekli jsme si o něm, že jej můžeme považovat za jakousi jednoduchou paměť, která si dokáže zapamatovat nějakou binární informaci přivedenou k jeho vstupům a udržet ji ve své paměti tak dlouho dokud je třeba.

Foto
Většina střadačů pracuje tedy tak, že pokud je nastavovací vstup na určité logické úrovni, například v log. 1, jsou data ze vstupů přímo přenášena na výstupy. Když dojde ke změně logického hodnoty nastavovacího vstupu, přejde z log. 1 do log. 0, dojde k zapamatování aktuální binární kombinace na vstupu. Ta je tak v obvodu uložena a zobrazena na jeho výstupech do té doby, dokud není nastavovací vstup zase v log.1 , kdy jsou data ze vstupu opět přenesena bez zapamatování na výstup. Informace je na výstupu po zapamatování, tedy přechodu do log. 0, stále stejná, bez ohledu na to zda se mění hodnota logických úrovní na datových vstupech. To by bylo ve zkratce vše.
Teď už k vlastnímu zapojení. Jako pokusný obvod nám dnes poslouží 74100, který obsahuje dva navzájem oddělené čtyřbitové binární střadače s odděleným řízením. V dnešním pokusu budeme používat pouze jeden z těchto střadačů.
Jako vždy budeme dále potřebovat: pokusné pole, zdroj, rezistory, Led diody, drátové propojky a spínač, ten by šel také v krajním případě nahradit jednou drátovou propojkou, kterou by jste připojovali k mínusu. Schéma zapojení naleznete na obrázku. Pokud budete při zapojování důslední, mělo by vše fungovat na první pokus.
Pokud máte vše zapojeno můžeme začít s testováním. Nejprve nechte spínač rozpojený, nebo pokud jste použili drát, tak ho nepřipojujte k mínusu. Na nastavovacím vstupu je přes rezistor nastavena log.1. To jak víme má za následek to, že data ze vstupu jsou přímo přenášena na výstupy. To si ověříte tak, že některý ze vstupů (A, B, C, nebo D) propojíte s log. 1. Dioda na příslušném výstupu by se měla rozsvítit. Pokud vstup zase odpojíte dioda zhasne. Střadač si prozatím nic nepamatuje.
Teď propojte například vstupy B a D s log. 1 a sepněte spínač M. Co se stane ? Střadač v sobě uchová aktuální stav na svých vstupech a pokud změníte log. hodnoty na jeho vstupech, neprojeví se tato změna na výstupech do té doby, dokud bude spínač sepnut. Jakmile spínač rozepnete projeví se ihned zněna na jeho vstupech i na výstupech. Střadač si tedy po sepnutí spínače zapamatoval stav na svých vstupech.
Dnes jsme si tedy v praxi odzkoušeli princip binárního střadače, příště budeme v pokusech se střadači pokračovat.