Číslicová technika - 52

Sdílej
 
Minule jsme se rozloučili s tématem dekodérů BCD pro sedmisegmentovky a dnes se začneme zabývat okruhem novým a to sice multiplexery. Ty lze také zařadit mezi kombinační logické obvody. Slouží pro kódování - multiplexery a dekódování - demultiplexety binární informace, která je přivedena k jejich vstupům.

Multiplexery - demultiplexery.

Minule jsme se rozloučili s tématem dekodérů BCD pro sedmisegmentovky a dnes se začneme zabývat okruhem novým a to sice multiplexery. Nejprve však malé opakování. Jistě si vzpomínáte na téma číslicových dekodérů. O těch jsme si řekli, že jejich úkolem je něco převést, neboli dekódovat. Dekodéry jsme si zařadili mezi kombinační logické obvody, které dekódují binární informaci a pomocí zobrazovače, kterým je ve většině případů LED displej ji převedou, neboli dekódují a zobrazí v srozumitelné podobě. Druhou variantou je použití dekodéru co by adresového spínače. Právě varianta druhá nás bude zajímat dnes. Variantou první jsme se již zabývali v několika předchozích dílech.
Multuplexery lze mezi kombinační logické obvody zařadit také. Slouží pro kódování - multiplexery a dekódování - demultiplexety binární informace, která je přivedena k jejich vstupům. Svou funkcí kódování tak předčí dekodéry, které dokáží pouze danou informaci rozkódovat, ale ne naopak. U dekodérů také můžeme rozlišit dva druhy vstupních informací, buď se jedná o takzvaný mód BCD (0-9), nebo o prostou binární informaci. Multiplexery většinou pracují s kódem BCD.

Foto
Jejich hlavní použití spočívá v možnosti snížení počtu datových vodičů potřebných pro přenos dané informace. Jednoduše řečeno jsou například schopni informaci, která obsahuje 16 bitů zakódovat do podoby čtyřbitové a na druhé straně cesty ji zpět rozkódovat do podoby 16ti bitové. Jak je například vidět na obrázku.
Na jedné straně je zde 16 vstupů, které jsou multiplexerem zakódovány do čtyřbitové informace, po té přeneseny pomocí vedení do demultiplexeru, kde jsou opět rozkódovány. Takto je možno ušetřit datové vodiče, které jsou potřeba pro přenos informací mezi dvěma obvody. To se ocení zejména pokud jsou takto komunikující obvody dále od sebe. Pokud je tato vzdálenost delší a je třeba vřadit do přenosové cesty zesilovače, je mnohem jednoduší zesílit signály čtyři a ne signálů šestnáct.
Další užití multiplexerů, vlastně demultiplexerů, spočívá v jejich uplatnění co by adresových spínačů. To je stejná vlastnost jako u dekodérů. Pomocí přivedeného binárního slova ovládáme konkrétní výstup, nebo a to je oproti prostým dekodérům změna, vybereme výstup, který bude spojen se vstupem.
Dnes jsme si tedy teoreticky objasnili princip multiplexerů. Příště se budeme věnovat již konkrétnímu obvodu.