Číslicová technika - 54

Sdílej
 
Dnes si v praxi ověříme teoretické znalosti získané o obvodu 74150. Řekli jsme si, že se jedná o integrovaný obvodu vyráběný v 24 pinovém pouzdru, který nám umožňuje volbou adresy propojit jeden ze svých šestnácti vstupů se svým jedním výstupem.

Multiplexery & demultiplexery – pokusné zapojení s 74150.

Dnes si v praxi ověříme teoretické znalosti získané o obvodu 74150. Řekli jsme si, že se jedná o integrovaný obvodu vyráběný v 24 pinovém pouzdru, který nám umožňuje volbou adresy propojit jeden ze svých šestnácti vstupů se svým jedním výstupem.
Datové vstupy jsou prezentovány jako D0 až D15. Adresové vstupy jako A0 až A3. Výstup je označen jako Y a vstup E slouží pro blokování výstupu.
Jako příklad jeho použití si můžeme uvést užití v elektronických potenciometrech, kde by se na vstupy propojily rezistory v rozmezí určitých hodnot a pomocí adres by jsme řídily velikost odporu, který by se kladl do cesty zvuku a měnila by se tedy hlasitost na výstupu.
Co tedy dnes budeme potřebovat. Obvod 74150, nepájivé pole, drátové propojky, zdroj, LED diodu a rezistor 100Ohmů.

Foto
Schéma zapojení naleznete jako vždy na obrázku. Pokud budete při zapojování pečlivý, mělo by vše fungovat na první pokus.
Teď k v vlastnímu principu pokusného zapojení. Přivedením patřičné adresy v binární podobě - můžete tedy přivést hodnoty 0 až 15, tedy celkem šestnáct, nastavíme jaký z oněch šestnácti vstupů bude propojen s výstupem Y a tedy s LED diodou. Ovšem s tou změnou, že informace na tomto výstupu, tedy přivedená k LED bude mít inverzní podobu. Bude tedy negovaná - jestliže bude na vybraném vstupu log. 1, bude na výstupu log.0 a obráceně.
Při testování ještě musí být vývod E spojen na log.0. Bude-li totiž na něm log. 1 bude obvod blokován, bez ohledu na vstupy a na výstupu bude po tuto dobu log. 1. Pro E = log.0 je však aktivní a propojuje výstup se vstupem vybraným adresou.
Ke vstupům přiřaďte v různém pořadí log. jedničky a nuly. Po té zkoušejte jednotlivé adresy a pozorujte zda bude LED svítit, či ne a zda souhlasí logická úroveň vybraného svtupu s tím, jak reaguje dioda.
Dnes jsme si tedy v praxi ověřili princip obvodu 74150. Příště budeme v pokusech s multiplexery pokračovat.