Číslicová technika - 59

Sdílej
 
Minulý díl jsme věnovali pokusu s obvodem 74154. Dnes budeme v pokusech pokračovat a sice s obvodem 74155. Jedná se o dvojnásobný dekodér 1 ze 4 , umístěný v šestnáctipinovém pouzdru se společnými adresovými stupy A0 a A1. každý z dekodérů je vybaven samostatnými vstupy uvolnění E.

Multiplexery & demultiplexery - obvod 74155.

Minulý díl jsme věnovali pokusu s obvodem 74154. Dnes budeme v pokusech pokračovat a sice s obvodem 74155. Jedná se o dvojnásobný dekodér 1 ze 4 , umístěný v šestnáctipinovém pouzdru se společnými adresovými stupy A0 a A1. každý z dekodérů je vybaven samostatnými vstupy uvolnění E. Dekódované výstupy jsou označeny jako Y a data na těchto výstupech mají inverzní podobu. Dekodér je tak možno použít ve funkci demultiplexeru, kdy bude jeden ze vstupů pro uvolnění představovat vstup a vstup druhý bude sloužit pro blokaci obvodu.
Co tedy pro dnešní pokusné zapojení budeme potřebovat. Jako obvykle to bude nepájivé pole, dále drátové propojky, zdroj napětí, 8 LED diod spolu s předřadnými rezistory 100Ohmů a obvod 74155.

Foto
Schéma zapojení je opět velice jednoduché a naleznete ho na obrázku. Při zapojování postupujte postupně a pečlivě. Pokud budete precizní, mělo by vše fungovat na první pokus bez nejmenších problémů.
Teď k vlastnímu principu zapojení. Ten se nijak neliší od předchozích pokusů s multiplexery, nebo demultiplexery. Na jedné straně zde máme dvojici adresových vstupů, pomocí nichž řídíme oba dekodéry a určujeme jaký ze čtyř výstupů bude mít log. úroveň 0. Ostatní jsou mezitím v log. 1. Jak jsme si již řekli data jsou na výstupech, stejně jako ve většině případů negována. Výstup, který je aktivní má logickou úroveň 0, zatímco výstup, který není aktivní, respektive není vybrán vstupy má log. úroveň 1. Blokovacími vstupy, které má každý z dekodéru své, můžeme zablokovat proces dekódování a na výstupy budou v tuto dobu log, jedničky.
Při testování postupně zkoušejte jednotlivé adresy a pozorujte, zda nastavená adresa na vstupech odpovídá příslušnému výstupu a zda se na tomto výstupu rozsvítí LED dioda.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost demultiplexeru 74155. Příště si ukážeme obvod další a budeme v pokusech pokračovat.