Číslicová technika - 66

Sdílej
 
Stejně jako i v případech předešlých se dnes budeme zabývat pokusy se společným zapojením multiplexeru a demultiplexeru v jednom obvodu. Minule jsme si vyzkoušeli součinnost obvodů 7493 a 74159. Dnes si prověříme činnost obvodu 7448. S tím už jsme se také v našem seriálu setkali a sice při pokusech s dekodéry BCD pro sedmisegnemtovku.

Společné zapojení multiplexeru a demultiplexeru 4.

Stejně jako i v případech předešlých se dnes budeme zabývat pokusy se společným zapojením multiplexeru a demultiplexeru v jednom obvodu. Minule jsme si vyzkoušeli součinnost obvodů 7493 a 74159. Dnes si prověříme činnost obvodu 7448. S tím už jsme se také v našem seriálu setkali a sice při pokusech s dekodéry BCD pro sedmisegnemtovku.
Dnes si tedy ukážeme, že lze nejenom ovládat několik výstupů obyčejného dekodéru na dálku, ale i použít tento princip činnosti pro dekodér BCD/sedmisegmentovka. Pokusné zapojení bude jako vždy velice jednoduché a opět požijeme pro řízení obvod 7493.

Foto
Nejprve pár slov o 7448. Jak bylo již řečeno jedná se o dekodér BCD/7.seg, který dekóduje binární informaci přivedenou k jeho vstupům a podle toho budí jednotlivé segmenty displeje, který je k němu připojen. Oproti běžným dekodérům však dokáže zobrazit hodnoty 0 až 15 pomocí jednoho displeje použitím speciálních znaků.
Obvod jsme se již tedy představili a nyní můžeme přistoupit k vlastnímu pokusnému zapojení.
Co tedy dnes budeme potřebovat: obvody 7493, 7448, LED displej se společnou katodou, 7x 100Ohmový rezistor, 1x rezistor 390Ohmů, nepájivé pole, drátové propojky a náš univerzální zdroj napětí a frekvence.
Schéma zapojení je na obrázku a jako vždy je velice jednoduché. Stačí pouze dávat dobrý pozor při zapojování a vše by mělo fungovat na první pokus bez nejmenších problémů.
Vlastní princip je velice jednoduchý. Čítač připojený ke zdroji impulsů, který je umístěn na jedné straně, ovládá pomocí svých čtyř datových výstupů dekodér pro sedmisegmentovku na straně druhé. Na displeji se tak objevují v sledu za sebou informace 0 až 15.
Stejně jako i v předešlých zapojeních je mezi oběma obvody přenosová cesta, která je tvořena čtyřmi datovými vodiči a dvěma vodiči pro napájení.
Rychlost jakou se čísla generují lze opět ovlivnit změnou frekvence na našem univerzálním zdroji.
Dnes jsme si tedy v praxi ukázali další pokusné zapojení, ve kterém společně figuruje čítač a dekodér, kteří spolu komunikují na dálku. Příště se budeme tématu multiplexerů a demultiplexerů věnovat již naposledy a ukážeme si finální zapojení těchto obvodů.