Číslicová technika - 72

Sdílej
 
Dnešním dílem ukončíme kapitolu pokusů s komparátory a dalšími obvody. Použijeme obvod další, ale tentokrát se bude jednat již o polovodičovou paměť konstrukce TTL. Pro zapojení nám poslouží stejně i jako minule a před tím skoro stejné schéma, u kterého pouze zaměníme paměťový blok.

Pokusné zapojení komparátoru a dalších obvodů 3.Dnešním dílem ukončíme kapitolu pokusů s komparátory a dalšími obvody. Minule jsme si v praxi ukázali druhou možnost, jak realizovat jednoduchou paměť v obvodu s komparátorem. Jako řešení byl zvolen jednoduchý binární střadač. Konkrétně obvod 74100, který jsme již znali z pokusů s binárními střadači.
Dnes použijeme obvod další, ale tentokrát se bude jednat již o polovodičovou paměť konstrukce TTL.
Pro zapojení nám poslouží stejně i jako minule a před tím skoro stejné schéma, u kterého pouze zaměníme paměťový blok.
Zvolená paměť nese označení 7498 a vyrábí se v šestnácti pinovém pouzdru. Lze do ní uložit 16 x 4 bity, což znamená šestnáct čtyř bitových informací, které lze opakovaně zobrazit volbou příslušné adresy. Data si paměť pamatuje pouze pokud je trvale připojeno napájecí napětí. Když dojde k přerušení napájení, data jsou trvale ztracena. Jedná se tedy o paměť typu RAM. Stejný druh pamětí se například používá jako operační paměť u PC.
Stejně jako i minule nemá cenu znovu popisovat princip našeho jednoduchého digitálního budíku, proto rovnou přistoupíme k vlastnímu zapojení.

Foto
Co tedy dnes budeme potřebovat. Obvody 7493, 7485, 7489, rezistory : 2x 390R, 1 x 120R, LED diodu, miniaturní tlačítko, spínač a náš univerzální zdroj.
Princip je naprosto stejný jako u předešlých zapojení. Na jedné straně je zde opět čítač, který představuje zdroj skutečného času. Pro ten dodává impulsy náš univerzální zdroj. Dále je zde komparátor, který porovnává data od čítače s daty od paměti.
Vysvětlíme si tedy pouze jako zapsat danou informaci do paměti. Je to velice jednoduché, stačí pouze přivést požadované binární číslo k datovým vstupům a sepnout spínač M. Tedy stejný princip jako u střadače. Zde je ještě možno zapsat více informací a to změnou adresy. To však dnes zkoušet nebudeme a vyzkoušíme si to až při pokusech se samostatnými pamětmi.
Dnes jsme ty zakončili kapitolu komparátorů, které jsme používali s dalšími obvody. Od příště se již budeme věnovat plně pamětím.