Číslicová technika - 76

Sdílej
 
Jak jsme si řekli minule, budeme se dnes zabývat dalším typem paměti RAM. Podrobněji se seznámíme s typem nesoucím označení 74189. Stejně i jako v předešlém případě se jedná o paměť paralelní s paměťovou maticí 16 x 4 bity. Jejich vzájemná podobnost s 7489 je tak velká, že se shoduje i rozložení vývodů pouzdra a schéma je tedy naprosto totožné.

Pokusné zapojení s RAM - 74189

Jak jsme si řekli minule, budeme se dnes zabývat dalším typem paměti RAM. Podrobněji se seznámíme s typem nesoucím označení 74189. Stejně i jako v předešlém případě se jedná o paměť paralelní s paměťovou maticí 16 x 4 bity. Jejich vzájemná podobnost s 7489 je tak velká, že se shoduje i rozložení vývodů pouzdra a schéma je tedy naprosto totožné.
Další vlastnosti jako ovládání zápisu a čtení jsou totožné taktéž a je tedy zbytečné popisovat tuto funkci znovu.
Pochopitelně, že i jako 7489 může pracovat ve dvou režimech, kdy v prvním jsou data ze vstupů přímo přenášena na výstupy bez uložení v paměťové matici a v druhém se data nejprve uloží do paměťové matice pod příslušnou adresu a až po té jsou nastavením patřičné adresy zobrazena na výstupech paměti.

Foto
Seznam potřebných součástek je stejný jako u pokusu předešlého. Budeme tedy opět potřebovat nepájivé pole, drátové propojky, univerzální zdroj, čtyři LED diody, 9x rezistor 390Ohmů, 4x 100Ohmů, dva DIP spínače, každý obsahující čtyři spínací kontakty a pochopitelně obvod 74189.
Úkol jednotlivých součástek je stejný jako minule. DIP spínače označené jako DIP1 a DIP2 zde opět budeme používat pro nastavení patřičné adresy a také pro nastavení vstupních dat. DIP2 určuje adresu, kdežto DIP1 nastavuje vstupní data. Logickou indikaci výstupů opět zajišťují LED diody. Data jsou na výstupu negována proti vstupu.
Foto
Při testování si počínáme tak, že nastavíme určitou adresu pomocí DIP2, kterou si zapíšeme na papír a nastavíme příslušná data, která si také zaznamenáme. Pak sepneme spínač S a data se zapíší do paměti pod danou adresu, kterou jste nastavili. Tímto způsobem zaznamenejte tak tři, čtyři informace. Pokud jste tak učinili, rozepněte spínač S a nastavujte adresy podle záznamu, který jste si dělali při programování.
Data na výstupech by měla odpovídat negované hodnotě dat vstupních pro danou adresu nastavenou pro konkrétní data při programování.
Dnes jsme si tedy v praxi vyzkoušeli činnost další z pamětí typu RAM. Příště budeme v pokusech pokračovat s dalším obvodem.