Jak na web - Rámce pro pokročilé

Sdílej
 
K zobrazení více HTML souborů na jedné stránce slouží tzv. rámce. Definují se pomocí párových tagů a .

RÁMCE PRO POKROČILÉ
K zobrazení více HTML souborů na jedné stránce slouží tzv. rámce. Definují se pomocí párových tagů a . Frameset slouží jako kontejner, specifikující pozici jednotlivých frame, které jsou v něm obsaženy. Vlastnosti definované pro frameset jsou dědičné pro všechny frame v něm obsažené, pokud není v konkrétním frame specifikováno jinak.
Stránka obsahující definici rámců nesmí obsahovat tag ani žádný viditelný text. Výjimkou je pouze text uvnitř párového tagu v němž je umístěno upozornění pro uživatele, jejichž prohlížeč zobrazení rámců nepodporuje. Je vhodné, aby tento text obsahoval také odkaz na verzi stránek bez použití rámců. <br /> Jednoduchý příklad rozdělení obrazovky na horní navigační menu o výšce 80px a vlastní obsah stránky: <br /> <b><FRAMESET rows="80,*"> <br /> <FRAME name="navigace" id="navigace" src="navigace.html"> <br /> <FRAME name="obsah" id="obsah" src="home.html"> <br /> </FRAMESET> <br /> <NOFRAMES> Váš prohlížeč nepodporuje rámce
V tagu FRAMESET specifikujeme, zda jeho obsahem budou řádky
nebo sloupce a jejich šířku:
rows="px,%,*"
cols="px,%,*"

Například chceme-li mít stránku rozdělenou na tři sloupce, přičemž krajní budou mít šířku 150px a 120px, definujeme ve framesetu:
cols="150,*,120"
Dále také můžeme specifikovat vlastnosti okraje rámců:
border="px"
bordercolor="barva"
frameborder="1/0" (zda mají být okraje zobrazeny)
framespacing="px" (prostor mezi rámy)

Pro každý tag FRAME definujeme jeho jméno a url jeho obsahu.
Pomocí jména na něj pak můžeme odkazovat z jiného rámu:
name="jméno rámu"
src="url obsahu rámu"

Chceme li tedy odkazem z navigačního menu zobrazit jinou stránku v rámci s obsahem stránky v našem příkladu, dáme do stránky navigace.html odkaz Zobrazit kontakty.
Další vlastnosti frame jsou:
marginwidth, marginheight="px" (šířka a výška okrajů rámu)
scrolling="zes, no, auto" (scrollování obsahu rámce)
noresize (nelze měnit velikost rámce)
frameborder="px" (šířka okraje)A upozornění pro ty nejpokročilejší:
1. Element frame může obsahovat další kontejner frameset a tím lze vytvářet složitější struktury obsahu okna.
2. Ze strict DTD pro HTML4 a XHTML jsou elementy frameset a frame vyjmuty, stejně jako všechny atributy target směřující na rámce. Validovat je lze s použitím HTML4 transitional nebo frameset DTD.