Elektronika pro každého - VIII

Cívky, někdy označované v literatuře za indukčnosti patří mezi frekvenčně závislé součástky. Co to znamená ? Na rozdíl například od rezistoru je jejich odpor závislý na frekvenci. Tohoto jevu se využívá například v rozhlasových přijímačích, kde tvoří spolu s kondenzátorem rezonanční obvod.

Cívky a transformátory

Foto
Cívky, někdy označované v literatuře za indukčnosti patří mezi frekvenčně závislé součástky. Co to znamená ? Na rozdíl například od rezistoru je jejich odpor závislý na frekvenci. Tohoto jevu se využívá například v rozhlasových přijímačích, kde tvoří spolu s kondenzátorem rezonanční obvod. Tento obvod se vyznačuje schopností propouštět všechny frekvence, kromě jediné.
Cívky mají, ale také i jiná uplatnění. Kolem každého vodiče totiž vzniká při průchodu proudu magnetické pole, které je tím větší čím je vodič delší a čím větší proud jím protéká. Namotáme-li tedy vodič v několika vrstvách na vhodný materiál vnikne nám cívka, která je schopna vytvořit po připojení napětí značné magnetické pole. Tyto cívky se nazývají elektromagnety a používají se například pro ovládání kontaktů relé.
Foto
Obecně se dají cívky podle tvaru rozdělit na dva druhy. A to na toroidy a solenoidy. Toroid je tvořen kruhovými závity navinutými na prstencovém jádře, solenoid tvoří jedna, nebo více řad závitů se stejným průměrem, navzájem stejně vzdálených a navinutých na válci.
Stejně jako pomocí elektrického napětí můžeme vyrobit magnetické pole, můžeme i pomocí magnetického pole vyrobit elektrické napětí. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce.
Na principu elektromagnetické indukce pracují například generátory, z jejichž svorek můžeme odebírat napětí, které vzniklo točivým pohybem cívky v magnetickém poli, nebo naopak.
Foto
Konstrukce transformátoru je na rozdíl od cívky poněkud složitější jak je již patrno z jeho schématické značky obr.1 b), / obr.1 a) schématická značka cívky /. Ve většině případů ho tvoří dvě vinutí. Primární a sekundární. Tyto vinutí se liší zejména v počtu závitů. Transformátory se používají převážně pro přeměnu – transformaci napětí na větší, nebo menší. Podmínkou je však to, že měněné napětí musí být střídavé. Princip je velice jednoduchý. Střídavé napětí připojené na primární napětí vyvolá magnetické pole, které je přejímáno sekundární cívkou, na jejichž koncích se objeví indukované napětí. Takto se například snižuje, nebo zvyšuje napětí pro přenos po stožárech vysokého napětí.
V příštím dílu si něco povíme o polovodičových diodách.

Facebook komentáře