Minikrimi

Sdílej
 
Výstřel do vlastního

... pes tiše sténalRadek stáhl Petra za rameno z lesní pěšiny do stínu stromů: "Hele, támhle se plíží Vilda. Vidíš tu vyboulenou bundu? Určitě pod ní má ten svůj samostříl a jde pytlačit." Dole u mlází ostražitě našlapoval mladík a sotva slyšitelným sykotem tišil jezevčíka. Petr pochybovačně zavrtěl hlavou: "To snad ne. Jen tak blbne a hraje si na Vinetoua." "Víš, co provedl minulý týden? Volal přes plot na paní Sovovou, jestli by mu nepodala šíp, co mu zalétl k nim na dvorek. Ona, že jo, ale kde ten šíp je? Vilda chvíli koukal a pak, že tamhle v tý zrzavý slepici. Měl kliku, že ho starej Sova nedohonil." Vilda už byl na okraji mlází. Vyčaroval zpod bundy kuši, vložil šíp a napnul. Pak sundal jezevčíkovi vodítko: "Vyžeň ho!" Jezevčík se štěkotem vletěl do mlází. Odtud vyrazil zajíc a kličkoval po cestě. Jezevčík za ním. Vilda sledoval přes hledí zajíce. Petr zakřičel: "Co to děláš!" Vilda sebou trhnul, stiskl spoušť a šíp vyletěl. Jezevčík s bolestným zavytím udělal kotrmelec. Šíp se přelomil. Pes se plazil k Vildovi. Ten se pokusil vyndat zbytek šípu, ale hned toho nechal. Kuši a šípy zastrčil hluboko pod hustý smrček, psa vzal do náruče a uháněl k hájovně. "Pane hajný, pomozte mi. Někdo postřelil z kuše Lusinu!" Hajný hodil na zem staré prostěradlo a prohrábl lékárničku: "Polož ji sem. Bacha, ať neumaže koberec od krve. Podrž ji. Pevně, budu to muset trochu říznout, ten bodec nejde ven. No jo, je z kuše," prohlížel vyjmutý zbytek šípu. Pak vyčistil ránu. Zmožený pes tiše sténal. "Uzdraví se?" hladil jezevčíka Vilda. "No, snad se z toho vylíže, ale musíš hodně rychle na veterinu. Já tě tam hodím." Po cestě hajný Vildu zpovídal: "Viděls toho čarostřelce?" "Neviděl, musel být schovaný někde v mlází. Lusina se hnala za zajícem, pak zavyla, upadla, běžel jsem k ní a ona v sobě měla ten kus šípu. Tak jsem ji popadnul a mazal k vám." Hajný chvíli přemýšlel. Pak zvýšil hlas: "Tak hele, mladej! Buď někoho kryješ, nebo sis psa střelil sám. Věřím, že nerad, ale mám dva dobré důvody, abych tě oznámil na policii. Ukaž mi nějakej doklad." Vilda se začal bránit: "Ale vy nemáte žádné právo mě legitimovat!" Hajný zabrzdil auto: "Ne? Tak vypadni ven a potom můžeš přemejšlet, proč ten pes kvůli tobě musel umřít!" Po zaplacení tučné pokuty otloukl Vildovi otec kuši o zadek.

OTÁZKA PRO ČTENÁŘE

Které dva důvody měl na mysli hajný? Řešení pošlete do 14 dnů, tři ceny čekají!