KEO - setkání za 50 000 let

Sdílej
 
Chcete zanechat zprávu budoucím obyvatelům Země? Chcete, aby se váš vzkaz vznášel vesmírem? Pokud ano, uložte jej do družice KEO, která poletí k archeologům budoucnosti.

Pasivní družice KEOŤ Pasivní družice KEO průměr družice - 770 mm rozpětí křídel - 10 m hmotnost družice - max. 100 kg Tři nejpoužívanější písmena latinské abecedy - K, E a O. Tato písmena společně tvoří jméno projektu mířícího do budoucnosti vzdálené 50 000 oběhů Země okolo Slunce. Do časů, o nichž sní spisovatelé sci-fi, ale nikdo skutečně neví, jak bude naše planeta v té době vypadat. Chcete jejím obyvatelům zanechat vzkaz? Udělejte to. V průběhu tohoto roku začne na oběžné dráze kolem Země kroužit družice KEO se zprávami pro budoucí pozemšťany. KEO je dílem francouzského umělce Jeana-Marca Philippa, který je zkonstruoval ve spolupráci se špičkovými francouzskými vědci. Projekt je otevřen doslova každému - družice ve svých útrobách ponese dopisy od všech lidí, kteří je do ní budou chtít uložit - tedy (pokud máte zájem) i od vás.

Diamant a malá Země

Ochranné štíty družiceVšechny výše zmíněné informace budou uloženy na plochých nosičích -portréty na skleněné destičce a knihovna společně se vzkazy na speciálních DVD. V Keu najdeme i dva trojrozměrné dary budoucím pozemšťanům. Prvním bude krystal ve tvaru diamantu vyrobený ze zirkonu (zirkon je velice pevný prvek s vlastnostmi podobnými pravému diamantu, ale lze jej tavit jako sklo), do kterého odborníci zalijí miniaturní zlaté kuličky (vnější průměr 2 mm, vnitřní 1,7 mm), v nichž budou uschovány čtyři vzorky pozemského života - mořská voda, vzduch, úrodná půda a kapka lidské krve. Na jednu z fasetek diamantu pak jako náš podpis vyryjí spirálu DNA druhu Homo sapiens. Druhým darem našim potomkům se stane samotné titanové jádro sondy (nazvané Terra 2001), v němž budou všechny předměty uzavřeny. Do jeho povrchu bude vybroušen obraz Země při pohledu z vesmíru. Tato rytina bude první, co nálezci dopadnuvšího Kea uvidí. Při průletu atmosférou totiž všechny ochranné štíty kryjící jádro shoří a na Zemi dopadne jen očouzená zmenšenina planety, dávající jasně najevo, odkud tato koule pochází.

Neprůstřelná družice

Křídla Kea se zvedají a sklápějí díky kovům, z nichž jsou vyrobeny jejich závěsy. Ty se při ohřátí zvednou nahoru a při vychladnutí opět spustí dolůNyní už víme, co všechno KEO ponese, a podíváme se na něj (tedy spíše do něj) více zblízka. I když se jedná o pasivní družici (což znamená, že neobsahuje žádná zařízení schopná komunikovat se Zemí ani nemůže provádět žádný výzkum), není to vůbec jednoduché zařízení. Všechny věci uvnitř musejí být po neuvěřitelně dlouhou dobu chráněny před kosmickým zářením a před "útoky" malých meteoroidů i dalšího kosmického smetí. Základním bezpečnostním opatřením před srážkou s pevným tělesem i nebezpečným zářením je úhel orbitální dráhy Kea vzhledem k rovníku Země - ten činí 57°. V těchto místech, ve výšce okolo 1400 kilometrů, je nebezpečí nejmenší. Kolize se ale vyloučit nedá a určitě k ní dojde. Proto bude titanové jádro chráněno několika vrstvami štítů vyrobených z nejodolnějších materiálů. Stejně kvalitní budou také ochranné vrstvy nepropouštějící téměř žádné záření (tyto štíty několikanásobně zvětší vnější průměr družice proti velikosti vnitřního jádra). Vysoké nároky jsou kladeny i na DVD nesoucí informace. Disky budou potaženy ochrannou skleněnou vrstvou a jejich životnost byla testována ve zvláštních zařízeních schopných simulovat dlouhodobé působení škodlivých záření i teplot (pro úplnost je třeba poznamenat, že na palubě Kea nebude žádný DVD přehrávač - nevešel by se tam -, bude zde ale obrázkový návod vysvětlující jeho princip i možnost sestrojení).

Vesmírný pták

Při návratu Kea na Zemi vznikne roztavením jejího tepelného štítu v atmosféře efekt podobný polární zářiPokud jste pozorně četli předcházející řádky, jistě vám neuniklo, že KEO má být vlastně jen koule. Což o to. Tvar je to praktický a pro daný typ poslání ideální, že by byl ovšem nějak zvlášť zajímavý, se říci nedá. A protože Jean-Marc Phillipe - autor Kea - je především umělec, nemohl to nechat jen tak a družici vybavil párem elegantních křídel, která (přestože KEO nemá žádný zdroj energie) budou po vzoru ptáků mávat. Pohyb jim zajistí zvláštní kovy měnící svůj tvar podle teploty. Z těchto materiálů budou zhotoveny závěsy křídel a spojky umístěné přibližně ve dvou třetinách jejich délky. Díky těmto materiálům se křídla při ohřátí sluncem zvednou nahoru (a ve dvou třetinách ohnou), a jakmile družice vletí do stínu Země, opět se sklopí dolů - při kroužení okolo Země tak bude KEO vypadat jako obrovský vesmírný pták.

Nahoru a dolů

KEO na oběžnou dráhu vynese jako doplňkový náklad raketa Ariane 5 během mise mířící (s jiným posláním) na požadovanou oběžnou dráhu. Družice pak začne kroužit okolo Země na pomalu se zužující spirále. Předpokládá se, že během prvních deseti let vezmou křídla za své a KEO bude dále létat už jen jako koule. Ke zužování okruhů (a tudíž i přibližování se k Zemi) bude na základě poznatků o vesmírné mechanice docházet samovolně. KEO bude postupně klesat a přibrzďovat o horní vrstvy atmosféry. Přibližně za 50 000 let se spirála natolik zúží, že družice začne padat. V tu chvíli KEO využije vrstvu tepelných štítů, chránících jeho obsah před žárem vznikajícím třením při průletu atmosférou (vnější teplota bude asi 2800 oC, teplota uvnitř nesmí přesáhnout 250 oC). Tepelný štít je navržen tak, aby při jeho roztavení vznikl úkaz podobný polární záři, dávající jasně najevo, že se děje něco výjimečného. Samotný dopad na povrch rychlostí okolo 135 m/s by neměl být, díky kompaktní konstrukci a pěně vyplňující volná místa uvnitř jádra družice, velkým problémem.

Jaká bude vaše zpráva?

Chcete tedy zanechat vzkaz svým potomkům? Pokud ano, není nic jednoduššího. Stačí otevřít webovou stránku na adrese http://www.keo.org a do připraveného formuláře vložit v jakémkoliv jazyce svůj vzkaz (pokud nemáte připojení na internet, můžete zprávu poslat na adresu: KEO, 65bis, Boulevard Brune, 75014 Paris, France - maximální délka textu je 6000 znaků). Vzhledem k tomu, že start Kea není pevně stanoven, bylo by nejlepší udělat to co nejdříve. Tak jaká bude vaše zpráva?

CHRONODROME - LIDÉ Z BUDOUCNOSTI

Jednou ze zpráv mířících do vzdálené budoucnosti bude také vzkaz nesoucí hlavičku programu Chronodrome. Tento program počítá s tím, že za 50 000 let nebude cestování v čase problémem a družice KEO v sobě proto ponese pozvánku do naší současnosti. Ta bude obsahovat čas i přesné zeměpisné souřadnice místa plánovaného setkání (součástí Alexandrijské knihovny na družici budou také mapy). Tím místem by se měl stát hrad Opoul v jižní Francii a časem každý první květen od roku 2000 do roku 2050. Maximum informací o projektu najdete na http://www.chronodrome.org.

Lidské vědění

Náklad Kea mířící do vzdálené budoucnosti; zprávy od pozemšťanů, Terra 2001 - obraz Země vyrytý do jádra sondy, destička s portréty lidí z celého světa, diamant se vzorky pozemského života, astronomické hodiny, které pomohou určit stáří družice...V útrobách Kea ale nebudou spočívat jen zprávy od běžných obyvatel Země. Když už je možné se tímto způsobem spojit s našimi potomky, musí KEO nést i další data. V první řadě to bude soubor mnoha informací ze všech vědních oborů, nazvaný podle největší knihovny starověku Alexandrijská knihovna (původní alexandrijská knihovna obsahovala 700 000 svitků, ale roku 47. př. n. l. byla zničena požárem, její jmenovkyně na Keu by se jí množstvím informací chtěla vyrovnat). V knihovně nebudou zapsány jen vědecké poznatky, ale také naše vidění budoucnosti i stav planety a civilizace. Další částí nákladu Kea bude asi jako pohlednice velká tvrzená skleněná destička s vyrytými portréty lidí všech ras. Tyto obrázky vytvoří dokonalou mozaiku vypovídající o rozmanitosti lidského rodu v době startu družice. Aby mohli vědci v budoucnosti po dopadu Kea zjistit, jak je toto archaické zařízení staré, najdou v něm také informace o poloze a rychlosti otáčení různých pulsarů (pulsary jsou velice rychle rotující neutronové hvězdy vysílající pravidelný rádiový signál). Pokud si zpětně spočítají polohu těchto hvězd vzhledem k jejich současnosti, zjistí, že od startu družice uplynulo přibližně 50 000 let.

Autor

Dan Přibáň Kresby KEO