Ještěd - stavba století

Sdílej
 
Pokračování návodu a vystřihovánky z minulého čísla

Návod na sestavení

Foto Václav HoličNa jeden konec špejle přilepte zároveň s okrajem páskový díl 1, pozor - širší stranou s šedivým klínovitým proužkem dole! Pro jistotu si díl přeměřte, užší strana se liší o pouhé 2 mm. Ve směru šipky potom díl pečlivě omotejte kolem špejle zároveň s horní hranou do válečku, jehož čelo přelepte poklopem - díl 3. Dole by měly závity namotaného dílu vytvořit zužující se přechod. K této linii přisaďte a podélnou stranou přilepte k válečku díl 2, jímž ho po zaschnutí lepidla rovněž omotáte a vlastně "zaplášťujete". Nahoře vznikne nepatrný přesah, který oviňte z vnější strany páskem zábradlí 5 a vnitřní stěnu začistěte páskem 4. Tím jste si připravili osu věže s oplášťovaným vrcholem, k němuž budete přisazovat další konstrukční díly. Hlavně dejte pozor, abyste špejli během práce nezlomili. Z dílu 6 stočte na odřezku špejle trubičku, kterou navlékněte a přilepte pod kónický přechod horního válce. Následuje nejvyšší ochoz věže, který sestavte z dílu 7 podlepeného kotoučkem 7a. Vnitřní plošky zábradlí olemujte vnějším páskem 8, ochoz navlékněte na osu a přilepte vodorovně k dílu 6. Obdobným způsobem jako špici věže sestavte díl pod ochozem: pásek 9 stočte do válečku a obalte ho dílem 10. Dole zůstane bílý papírový "trn", na který umístěte první z kuželů kónické části věže, díl 11. Zde připomenu jen formování papíru do oblouku lehkým přetažením papíru o hranu pracovní desky. Tvar kuželu získáte stočením papíru např. na kónické násadce štětce. Do spodního rozšířeného průměru zalepte pomocný díl 11a. Do kužele ho zasuňte tak, aby zpod okraje vyčnívaly části zálepek, na které budete nasazovat další kužel. Po zaschnutí lepidla kužel navlékněte na osu a zalepte na trn dílu 10. Stejným postupem zhotovte následující dva kužely, díly 12 s pomocnou kotoučovou výztuhou se zálepkami 12a, potom kužel 13 a 13a. Ale opět pozor! Je důležité zahájit stavbu řady kuželů co nejpečlivěji - každá odchylka od souměrnosti v horní úzké části se ve spodních širokých patrech projeví natolik výrazně, že zborcení věže už ničím nezabráníte ani nenapravíte. Ocelová konstrukce věže končí 14. Nyní si připravte spodní pracovní ochoz. Díl 15 podlepte spodním kotoučem 15a, dbejte na přesné vycentrování. Chlopně vnitřního zábradlí (tentokrát šikmého) olemujte vnějším páskem 16, okraje začistěte, lepidlo nechte proschnout při lehkém zatížení ochozu na rovné ploše. Potom plošinu navlékněte na osu a ve vodorovné poloze přilepte k horním patrům věže (resp. k spodním zálepkám dílu 14). Pod tímto ochozem se ve skutečnosti nachází vrchol železobetonové konstrukce monumentální stavby - a také náš postup při stavbě kuželů bude od dílu 17 trochu jiný. Po slepení obvodového pláště vložte a zalepte do kuželu kotouč 17a, který můžete předem zesílit podlepením. Spodní okraj kuželu opatřete pomocnou zálepkou 17b, na jejíž chlopně co nejpřesněji usaďte kužel 18. Tento celek zatím na osu a k věži nepřilepujte! Na návodné kresbě jsou sice nakreslené dva kruhové díly 19 a 20, budete je ale mít k dispozici až příště. Zatím si můžete z malých shodných dílů 32 zhotovit 40 kusů antén pro příjem a vysílání televizního signálu. Na model je rovněž zatím nerozmisťujte, ale dobře si je uschovejte, abyste je nepoztráceli. To se týká i všech ostatních dílů, které jsme dnes nepoužili. Horní díl Ještědu - I. částZ prvních dvou předcházejících listů vystřihovánky Ještědu jste postavili horní část retranslační televizní věže. Plynule se rozšiřující ocelová konstrukce vrcholu věže přechází ve spodní části do železobetonového jádra, jehož středem vede ve skutečnosti schodiště a výtah. V naší modelové úpravě jste jádro nahradili kulatou špejlí, na kterou budete opět navlékat a centrovat další díly objektu. Poslední kužel již hotového celku opatřete podle návodné kresby obvodovou mřížkou - díl 19 -, z něhož předem odstraňte (a poznamenejte si na rub stavební číslo!) díl 34c. Celek vycentrujte proveďte spodním kotoučkem 20. Horní část věže odložte a samostatně zpracujte spodní patra kuželového tvaru. Do sestaveného dílu 21 zalepte horní čelo 21a, spodní obvod olemujte pomocnou chlopní 21b. Na vyčnívající zálepky - přesně spojem na spoj - umístěte následující kužel 22. Znovu si připomeňte tuto podmínku vzájemného sestavování dílů, abyste neměli při pozdějším umísťování objektu do terénu - vzhledem k několika vchodům - potíže. Na návodné kresbě je sesazování dílů spojem na spoj zvýrazněno modrou čárou s šipkami. Kužel hotelové části s pokoji pro hosty (spodní řada větších oken) a personál - díl 22 - uzavřete druhou obvodovou mřížkou. Nejdříve zalepte do kuželu díl 23, potom celek přesně umístěte na kotouč 24. Tím máte připravenu další část budovy, kterou navléknete na osu a zespodu přilepíte k hornímu dílu věže. Pro tuto činnost doporučuji připravit si z překližky nebo sololitu destičku asi 15 x 15 cm s otvorem 0,5 cm uprostřed. Do otvoru zasuňte osu, věž postavte na destičku a mírným tlakem na model zajistěte jak dokonalé přilepení obou částí, tak současně i kolmé postavení svislé osy k vodorovné základně. Rovněž je nutné sledovat přesné umístění spodní plochy do středu kruhové základny horní části, tzn. centrování dílů tak, aby při otáčení kolem osy boční hyperbolická křivka plynule přecházela mezi navazujícími celky bez výrazných odchylek. Toho lze dosáhnout zvětšením středového otvoru v papíru, jímž prochází osa modelu, a vzájemným posunutím sesazovaných kuželů do požadované polohy ještě před zaschnutím lepidla. Samostatně sestavte kužel s okny restaurace - díl 25, do něhož vložíte - a může být i podlepený - vyztužovací kotouč 25a. Zespodu založte do kuželu šikmou obvodovou střechu 26. Zálepky přilepujte tzv. do kříže, aby nedošlo k nežádoucímu zborcení zatím volného dílu střechy. Úzké obvodové zálepky ohněte do rubu, celek navlékněte na osu a pomocí již zmíněné přítlačné destičky přilepte k horní části věže. S lepidlem zacházejte opatrně! Natřete plochu lehce jen po obvodu (velké množství lepidla na celé ploše může při schnutí způsobit kroucení papíru a tím i modelu). Zásada umisťovat díly i celky spojem na spoj platí stále. Z pásku 26a stočte na odřezku špejle trubičku, navlékněte ji na osu a přilepte ji k vyztužovacímu kotouči. Trubička bude sloužit jako vymezovací díl pro kruhovou plochu stropu - díl 27. Před jeho zpracováním si ale musíte vyrobit dvě plochy, nakreslené právě v jeho středu a označené čísly 30a, 30b, které budete potřebovat při stavbě nejnižší části kruhové budovy. Další část návodu a vystřihovánky v příštím čísle

Autor

Na pokračování stavby Ještědu se těší Ladislav Badalec