Papírové modely pod lupou

Sdílej
 

Opět přinášíme hodnocení papírových modelů na trhu České republiky. První vyšlo loni v září (ABC č. 18) a bylo v něm posouzeno dvanáct vystřihovánek od šesti vydavatelů. Do dnešního kola jsme přizvali další zástupce vydavatelů, nikdo z nich bohužel nereagoval. Kromě novinek jsme zařadili i zámeček Pohansko u Břeclavi, který vyšel již v roce 1998. Jak sami vidíte, téměř všechny vystřihovánky se dají ohodnotit jako nadprůměrné, ale přesto bychom si dovolili několik připomínek. Týkaly by se tentokrát modelů PK GRAPHICA. Posuzovatelé se při konečném shrnutí hodnocení shodli v tom, že by návody tohoto vydavatele měly být rozpracovány mnohem podrobněji, než je tomu doposud. Konstatovali, že na kabině modelu tahače IVECO EUROSTAR zcela zaniká kresba v syté modři. Kabina působí ploše, "nečitelně", což je při vysoké kvalitě ostatního velká škoda. Nápad na sestavení tabulky vzešel od redakční rady vystřihovánek. Cílem hodnocení je usnadnit orientaci na trhu modelů, upozornit na novinky, a hlavně posoudit kvalitu modelů, jejich obtížnost, cenu a věkovou kategorii, pro kterou by model měl být určen. Ve skupině posuzovatelů jsou čtyři autoři, které z ABC znáte - M. Antonický, L. Badalec, arch. R. Vyškovský, Ing. M. Weiner, zástupce modelářů M. Slabý, zástupce prodejní sféry M. Tesař z ARPP - Centrum papírových modelů a zástupce výrobní sféry R. Vyškovský junior, firma ERKOtyp. Autoři nehodnotili vlastní modely ani ty, na jejichž vydání se podílejí. Pan R. Vyškovský junior hodnotil pouze cenu modelů, ostatní pak všechna kritéria. Výběr vystřihovánek připravuje modelář a současně prodejce pan M. Gabriel.

Systém posuzování:

Do kvality modelu jsou zahrnuta tato kritéria: srozumitelnost návodných kreseb a textu, technická stránka zpracování - přesnost a slepitelnost, grafické zpracování a faktografická věrnost, výtvarný projev včetně obálky. Každé z uvedených hledisek bylo oceněno čísly od 0 do 5. Po určení průměru jsme získali desetinná čísla, která v tabulce naleznete pod jmény hodnotitelů. Čím je číslo větší, tím je model kvalitnější. K celkovému průměru si můžete přiřadit i slovní ohodnocení stupně kvality modelu: 0 - 1,5 - podprůměrná vystřihovánka, 1,6 - 3 - průměrná vystřihovánka, 3,1 - 4,4 - nadprůměrná vystřihovánka, 4,5 - 5 - velmi kvalitní vystřihovánka.

Obtížnost se posuzuje pěti stupni:

jednoduchá vystřihovánka - 1, mírně složitá - 2, středně složitá - 3, složitá - 4, velmi náročná - 5. Posuzována není náročnost na čas ani pracnost, ale znalost technických obtížností při stavbě modelu, jako tvarování dílů, vytváření obloukových prvků, složitých prostorových prvků atd. Cena byla ohodnocena slovy nepřiměřená, přijatelná, výhodná. Navržené věkové kategorie respektují kritéria používaná při modelářských soutěžích v České Lípě, Neratovicích a v Praze: kategorie A - mladší žáci, 9-12 let; kategorie B - starší žáci, 13-15 let; kategorie C - junioři a senioři, od 16 let. Děkujeme všem, kteří se na posuzování podíleli, zvláště pak ARPP - Centru papírových modelů za poskytnutí sad modelů k hodnocení.

Tabulka

Název papírového modelu

Měřítko

Autor

Počet stran / formát

Vydavatel

Cena v Kč v ARPP
- Centru papírových modelů

ZÁMEK BŘEZNICE

neuvedeno

R. Navrátil

10 / C4

BETEXA

87,-

POHANSKO U BŘECLAVI

1:150

R. Vyškovský

8 / C4

ERKOtyp

60,-

VODNÍ MLÝN A ZVONICE Z ORAVY

1:145

M. Hlaváč

3 / A4

MEGA GRAPHIC

38,-

IVECO EUROSTAR

1:32

P. a D. Knotkovi

4 / A4

PK GRAPHICA

45,-

IVECO EUROSTAR NÁVĚS

1:32

P. a D. Knotkovi

6 / A4

PK GRAPHICA

49,-

ŠKODA OCTAVIA SLX 20V CUP

1:24

P. a D. Knotkovi

2 / A4

PK GRAPHICA

38,-

MITSUBISHI CARISMA GT

1:24

J. Vintr

2 / A4

VIMOS PUBLISHING

36,-

ZÁKOUTÍ

1:300

M. Weiner

3 / A5 + 12 / A6

WDS

72,-

Název papírového modelu

Kvalita modelu (hodnocena body 0 - 5, čím více bodů, tím kvalitnější)

Obtížnost
modelu *)

Cena

Věková kategorie

L. Badalec

M. Weiner

R. Vyškovský

M. Slabý

M. Tesař

M. Antonický

Průměr

ZÁMEK BŘEZNICE

1,5

1,85

1,2

1

3,5

1,4

1,7

4

přijatelná

B - C

POHANSKO U BŘECLAVI

3,75

4,75

nehodnocen

5

4,7

3,8

4,4

4

výhodná

B - C

VODNÍ MLÝN A ZVONICE Z ORAVY

3,5

4,23

2,75

4,5

3,85

nehodnocen

3,8

2

přijatelná

A - B - C

IVECO EUROSTAR

3,5

4,07

4,62

3

4

3,4

3,8

4

přijatelná

B - C

IVECO EUROSTAR NÁVĚS

3

4,53

4,25

3

4

3

3,6

3

přijatelná

B - C

ŠKODA OCTAVIA SLX 20V CUP

3,75

4,65

4,4

4,25

4

3,6

4,1

3

nepřiměřená

B - C

MITSUBISHI CARISMA GT

3

4,4

3,2

4

3,85

3,2

3,6

3

nepřiměřená

B - C

ZÁKOUTÍ

3

nehodnocen

4,75

4,5

4

3

3,85

2

přijatelná

A - B - C

*) hodnocena body 0 - 5, čím více bodů, tím obtížnější