Hodina matematiky

Na hodině matematiky: "Jirko, když otec vyrazí z domu v šest hodin rychlostí
pět kilometrů za hodinu a strýc odejde v půl sedmé rychlostí sedm kilometrů za hodinu, kde se sejdou?"
"Jak je znám, tak v nejbližší hospodě!"


Sdílej