Řízení letového provozu

"Volám řídícího letu, hoří mi levý motor!"
Z věže: "Opakujte - vypnout přívod paliva levého motoru."
"Volám znovu řídícího letu, hoří mi pravý motor!!"
"Opakujte - vypnout přívod paliva pravého motoru."
"Volám řídícího letu, upadlo mi směrové kormidlo!"
"Opakujte - Otče náš, jenž jsi na nebesích..."


Sdílej