Spící host

Vedoucí vinárny říká vrchnímu: "Tamhle toho hosta v koutě probuďte a vyhoďte!"
Vrchní: "Ale ne - to by byla škoda!"
"Jak to myslíte?"
"Já už jsem ho probudil třikrát a on vždycky zaplatil."

 


Sdílej