Odběr krve

“Sestro, odebrala jste tomu pacientovi krev?”
“Odebrala, pane primáři, měl jí pět litrů…”


Sdílej