Sherlock Holmes na čundru

Sherlock Holmes a Dr. Watson jeli na čundr. Když v noci ulehli ke spánku, Holmes říká: "Watsone, podívejte se na nebe a řekněte mi, co vidíte!"

"Vidím miliony a miliony hvězd."

Holmes: "A co z toho vyvozujete?"

Watson: "Astronomicky z toho můžu vyvodit, že jsou tu miliony galaxií a možná miliardy planet. Nábožensky mi to říká, že Bůh je všemocný a my jsme malí a nevýznamní. Meteorologicky můžu usoudit, že zítra budeme mít krásný den. Proč, co z toho vyvozujete vy?"

"Někdo nám ukradl stan."


Sdílej