Dovolená na vojně

Ráno na nástupu v kasárnách:
„Kapitáne, vojín Pokorný žádá o dovolenku!“
Kapitán se zamračí: „Vy nevíte, že před hodnost se přidává oslovení pan?“
„Kapitáne, pan vojín Pokorný žádá o dovolenku!“

Sdílej