Učitelka na třídních schůzkách

Učitelka na třídních schůzkách sděluje rodičům žákyně:

„Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je zapotřebí, aby je minimálně zdvojnásobila!“


Sdílej