Autoškola

Automobil autoškoly přejel křižovatku na červenou a instruktor se rozčiluje:
„To jste neviděl, že tam byla červená?“
„Viděl, ale můj brácha nikdy nestaví na červenou!“
Na další křižovatce se opakuje to samé.
Na třetí křižovatce sice svítí zelená, ale nezkušený adept zastaví.
„Co se zase děje, proč nepokračujete? Máte zelenou!“
„Můj brácha by mi tam mohl vlítnout zprava!“


Sdílej