Biolog

„Staňku, ty jsi ale biolog!“ povzdechne si učitelka. „První podtřída ptáků jsou praptáci, tak kde jsi vzal ty chraptáky?“


Sdílej