V hodině českého jazyka

V hodině českého jazyka probírají časování:
„Já odejdu, ty odejdeš, jak to bude pokračovat, Dane?“
„Nezůstane tu ani noha!“

Sdílej