Utekl slon

Na policii přiběhne udýchaný zřízenec zoo a křičí:

„Rychle něco udělejte! Utekl slon!
Policista na něj klidným hlasem:

„Uklidněte se, prosím, a důkladně mi popište, jak vypadá.


Sdílej