Přijde blázen do pekárny

Přijde blázen do pekárny:

„Prosil bych litr chleba.“
„Ale chleba se neprodává na litry.“
Druhý den přijde zase:

„Litr chleba.“
„Ale pane, už jsem vám včera vysvětlila, že chleba se nepočítá v litrech!“
Přijde tedy další den:

„Jeden chleba.“
„Chcete na něj pytlík?“
„To je dobrý, mám kanystr!“

Sdílej