Chybami se člověk učí

„Stando, zopakoval sis probíranou látku?“


„Ano.“


A proč jsi v úkolu udělal tolik chyb?“


„Protože chybami se člověk učí.“


Sdílej