Čarodějnice

Přiletí shrbená čarodějnice k benzinové pumpě, dosedne u čerpadla a říká:

„Super!“


Sdílej