Guten Tag

Při pohovoru:

„Kolik jazyků umíte?“

„Tři.“

„A jaké?“

„Angličtinu, španělštinu a francouzštinu.“

„Tak nám prosím řekněte něco anglicky.“

„Guten Tag.“

„Ale to je německy!“

„Aha, vidíte, tak umím čtyři.


Sdílej