Nedostatek mléka

Dva statkáři řeší, jak je možné, že ta mladá jednoho dává méně mléka než stará kravka toho druhého.

„Povím ti tajemství. Každý den tu starou stračenu pohladím a do ucha ji pošeptám: Tak co, budeme dneska na trhu prodávat mléko nebo hovězí?“


Sdílej