Běh je zadarmo

Novinář se ptá atleta, za kolik běhá danou trať.

„Zadarmo, pane reportére, úplně zadarmo.“


Sdílej