Mytí rukou v roce 2020

U přijímacího pohovoru konaného v roce 2033 dostal uchazeč o práci otázku:

„Čím jste se, prosím, zabýval v roce 2020? Tento rok vám v životopisu chybí.“

„To jsem si myl ruce.“


Sdílej