Sherlock Holmes a dr. Watson

Doktor Watson vejde do kanceláře Sherlocka Holmese.
„Dobré jitro, Watsone,“ pozdraví detektiv. „Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?“

„Ano!“ zvolal Watson celý udiven. „Řekněte mi, příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?“

„Žádná dedukce, Watsone. Prosté pozorování – zapomněl jste si obléci kalhoty.“


Sdílej