Supermarket

Pokaždé, když si chci koupit takové ty oddělovače nákupů, jaké mají v supermarketech na pásech, mně ho ta paní za kasou vezme a vrátí zpátky!


Sdílej