Rodinná návštěva

Při rodinné návštěvě se hosté rozplývají nad šestiletým synem: „To je ale krásný kluk, oči po tátovi, vlasy po mamince...“ Hoch je ale mrzutě přeruší: „... a kalhoty po bráchovi.“


Sdílej