Socha svobody

Při zeměpisu se pan učitel ptá, proč stojí Socha svobody v New Yorku. „Proto, že si nemůže sednout,“ pohotově vysvětluje Dan.


Sdílej