Vystoupení kouzelníka

Kouzelník ke svému vystoupení na školní besídce potřebuje dobrovolníka: „Děti, pomůže mi někdo s kouzlem?“

Vybere si Štěpánka a poprosí ho: „Ubezpeč ostatní, že se vidíme poprvé.“

Pomocník mu odpoví: „Ano, tati.“


Sdílej