Tati, spíš?

„Tati, spíš?“

„Co se děje?“

„Dej mi sto korun!“

„Už spím, chlapče.“


Sdílej