Boule na hlavě

„Od čeho máš tu bouli na čele?“ zjišťuje tatínek.

„Od myšlení,“ odpoví Patrik.

„Od myšlení?“

„Já jsem myslel, že se brácha netrefí.“


Sdílej