U holiče

U holiče se zákazník vyptává: „Copak tady dělá ten pes?“
„Toho si nevšímejte,“ uklidňuje ho zaměstnanec, „čeká na odřezky.“


Sdílej