Revizor

Revizor nastoupí do autobusu a začne kontrolovat jízdenky. V tom postřehne mladého tatínka, jak se rozzlobil na syna.
„Co vyvádíte? Proč se na toho chlapce tak utrhujete?“ ptá se revizor.
„Jen se podívejte, právě teď mi snědl lístek!“


Sdílej