Ztráty a nálezy

Do oddělení ztrát a nálezů dopravního podniku přijde chlapec.

„Co si přeješ, mladý muži?“ ptá se pracovník.

„Přišel jsem se zeptat, jestli bych tu nemohl ztratit housle.“


Sdílej