Loď se potápí

Po palubě lodi běhá kapitán a křičí: „Loď se potápí! Všichni do záchranných člunů! Pro vás to platí taky, pane!“

„Promiňte, kapitáne, ale já jsem si zaplatil lístek první třídy, takže chci napřed vidět seznam lidí, kteří budou ve člunu sedět se mnou.“


Sdílej