Nohy do X, nohy do O

„Pane doktore,“ stěžuje si pacientka, „v dětství jsem měla nohy do X a dnes je mám do O.“

„A jaké byste chtěla mít?“ zajímá se lékař. „

Nečitelné.“


Sdílej